Активности

Нашата работа

Нашите области на работење

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ


Во рамки на одржлив развој, дел од активностите на ПЕ се предводени од ЕУ политиката за Меѓународна соработка и развој која се стреми кон намалување на сиромаштијата во светот, обезбедување одржлив економски, социјален и развој на животната средина.


Дознај повеќе

ЕКОНОМИЈА ВО ПОЛЗА НА ЛУЃЕТО


Во рамки на одржлив развој, дел активностите на ПЕ се предводени од ЕУ иницијативата за обезбедување на социјална праведност и просперитет. Поединци и бизниси во ЕУ можат да напредуваат само доколку економијата работи за нив.


Дознај повеќе

ДИГИТАЛНО ОПШТЕСТВО


Во рамки на паметниот развој, дел активностите на ПЕ се тесно поврзани со спроведување на Дигиталната стратегија на ЕУ и нејзините приоритети која има за цел да ја направи оваа трансформација лесна за луѓето и деловните субјекти.

Дознај повеќе

ИНКЛУЗИВНО ОПШТЕСТВО


Еден од главните сектори на дејствување на ПE е да создаде општество со еднакви можности за сите. Честопати, активностите што ги спроведуваме се насочени кон работа со деца, млади и стари лица и унапредување на нивниот квалитет на живот.

Дознај повеќе