Information

За нас

Добро дојдовте во Подготвеност за Европа

Подготвеност за Европа е Здружение на професионалци консултанти формирано во март 2012 година со цел поддршка и јакнење на капацитетите на организациите во Македонија заради остварување на целите за одржлив развој и меѓународна соработка, при тоа почитувајќи ги основните европски вредности и принципи.

Веруваме дека македонското општество има потенцијали за развој, потпирајќи се на локалните ресурси и капацитети.

" />