Information

Кои сме ние

Подготвеност за Европа е здружение на професионалци консултанти формирано во март 2012г. со цел поддршка и јакнење на капацитетите на организациите во Македонија заради остварување на целите за одржлив развој, и меѓународна соработка, при тоа почитувајќи ги основните европски вредности и принципи.
Веруваме дека македонското општество има потенцијали за развој, потпирајќи се на локалните ресурси и капацитети.