Information

Менторски сесии

Менторските сесии се наменети за сите микро и мали компании кои се заинтересирани да бидат водени од ментор- експерт за сајбер бебедност,  во процесот на  имплементација на мерките за намалување на сајбер ризиците на нивната компанија.

Кои се менторите?

  • Ментори се искусни професионалци кои зад себе имаат повеќегодишно искуство во областа за сајбер безбедноста и заштитата.

Како функционира менторирањето?

  • Менторската сесија се изведува on-line во термин кој претходно ќе го договорите со вашиот ментор. За реализација на менторската сесија, од вас ќе се побара да инсталирате посебен софтвер за оваа намена.(ЗООМ, ТЕАМС)

Кога се организираат менторските сесии?

  • Менторските сесии се организираат во термин кој меѓусебно ќе го договорите со вашиот ментор.

Колку е времетраењето на една менторска сесија?

  • Должината на една онлајн менторска сесија изнесува максимум 2 часа.

Што опфаќа менторирањето?

  • Толкување и објаснување на ИЗВЕШТАЈОТ за оценка на ризиците со идентификација на клучните ризици со кои се соочува вашата компанија и ПЛАНОТ за справување со истите
  •  Помош околу имплементација на мерките за намалување на сајбер ризиците на вашата компанија.

Закажете менторска сесија

  • Доколку сте заинтересирани за двочасовна менторска сесија- пиштете ни на нашиот маил contact@re2020.org.mk