Information

Компании – Даватели на ИТ услуги

Во рамките на проектот, нашиот проектен тим изготви регистар на локални даватели на услуги во областа на ИТ (достапен подолу) кој на сите мали, микро и средни компании во Македонија им нуди податоци за даватели на услуги во областа на ИТ.

Доколку имате потреба од услуги како:

  • Воспоставување на основен ИТ систем;
  • Дијагноза, сервис и совети за одржување на компјутер/и и ИТ опрема;
  • Решавање на ИТ дефекти и инциденти;
  • Консултација за набавка на нова опрема/сервер/софтвер лиценци и др.

Побарајте давател на ИТ услуга во нашиот Регистар и стапете во контакт со него. 

 

Компаниите кои го сочинуваат овој регистар самостојно изразија интерес да бидат дел од истиот и квалитетот на нивните услуги не е проверен од страна на Здружението Подготвеност за Европа и од донаторот. Одговорноста за започнување на деловна соработка со ИТ давател на услуга е во надлежност на самата компанија.

 

СКОПСКИ РЕГИОН

 

ARC Skopje
contact@arc.mk                    
+389 2 609 26 21
www.arc.mk
INNOSMART Skopje
innosmartsoft@yahoo.com
+389 70 341 985
www.innosmart.mk
CORETEC Skopje
contact@coretec.com.mk
+389 2 323 99 77
www.coretec.com.mk

 

 

APS Cyber
maria@agileprosolutions.com
+389 75 320 707
www.apscyber.com
Digit4ALL
contact@idigit.mk
+389 70 833 811
www.innosmart.mk
   
FoxIT
contact@foxit.mk                     
+389 22 460 220
www.foxit.mk

 

 

 

INFOVERSE Skopje
info@infoverse.com.mk          
+389 70 383 411
www.infoverse.com.mk
Go Indigo
fejzulla@goindigo.mk             
+389 70 337 345
www.innosmart.mk

DIGIKOM Skopje
info@digikom.mk
+389 70 276 669
www.digikom.mk

 

 

 

INFIGO Skopje             
info@infigo.mk        
+389 2 315 12 03
www.infigo.mk
BRANSYS
sales@barnsys.com                 
+389 2 315 14 04
www.bransys.com

EDUSOFT Skopje
edusoft@edusoft.com.mk
+389 2 312 73 23
www.edusoft.com.mk

 

 

 

CPP Services Skopje          
filip@t.cpp.mk     
+389 70 200 321
www.cpp.mk
WOLFINET Skopje
vdojcinovski@wolfinet.com.mk 
+389 2 203 27 33
www.wolfinet.com.mk

 

 

ВАРДАРСКИ РЕГИОН

 

BS TEK SOLUTION         
support@bs-tek.com  
+389 78 312 167
www.bs-tek.com
BLASOFT SOLUTIONS     
contact@blasoft.solutions     
+389 70 200 074
blasoft.solutions

 

 

 

 

 

ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН

 

XHUMKAR                         
office@xhumkar.com  
+389 46 784 310
www.xhumkar.com
GG KOMPJUTERI                 
ggkompjuteri@gmail.com   
+389 75 275 174
 

 

 

 

 

 

ИСТОЧЕН РЕГИОН

 

ANEL KOMPJUTERI DOO
sales@anel.mk       
+389 70 210 949
www.anel.mk

 

 

ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

 

DIGITCOM ELECTRONICS 
digitcomelectronics@yahoo.com 
+389 78 356 916
https://www.facebook.com/digitcomel/

 

 

 

 

ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН

 

NTB ELECTRONIC                
info@ntb.mk
+389 47 239 999
www.ntb.mk

 

 

ИСТОЧЕН РЕГИОН

 
ИРТЕК СИСТЕМИ              
ljupce03@gmail.com
+389 75 395 555