Information

Тренинг модули

Во рамки на овие активностите од проектот, ја подготвивме Програмата за обука за сајбер безбедност за микро и мали компании – документ кој ја опишува структурата на обуката за сајбер безбедност за микро и мали компании. Обуката се реализира преку тренинг модули (претставени подолу), 12 анимирани видеа на македонски јазик.
 
 
Тренинг модулите, се објавени на нашиот YouTube канал Readiness for Europe, а можете да ги проследите и подолу.

Модул 0: Запознавање со Лило Компани и СајберКо

Модул 1: Зошто сајбер безбедност?

Модул 2: Сајбер хигиена

Модул 3.1.: Вируси

Модул 3.2.: „Фишинг“

Модул 4: Заштита на документи

Модул 5: Безбедни операции – Софтвер, Мрежа, WiFi

Модул 6: Безбедност на интернет

Модул 7: Безбедно работење на далечина и во облак

Модул 8: Безбедно користење на уреди и преносни медиуми

Модул 9: ИТ инциденти и континуитет во работењето

Модул 10: Свесност на вработените за сајбер безбедност