Information

Тренинг модули

Првите четири тренинг модули, како дел од активностите од овој проект, се објавени на нашиот YouTube канал Readiness for Europe.

Можете да ги проследите на следниве линкови:

Модул 0: Запознавање со Лило Компани и СајберКо

Модул 1: Зошто сајбер безбедност?

Модул 2: Сајбер хигиена

Модул 3.1.: Вируси

Модул 3.2.: „Фишинг“

Модул 4: Заштита на документи