Information

Сајбер ризици во микро и мали бизниси

Истражувањето за сајбер ризици во микро и мали претпријатија е проценка на сајбер ризик која ќе идентификува каде може да се подобри работата на претпријатијата во врска со сајбер-безбедноста.

Затоа, доколку сте вработен или менаџер во микро/мала фирма и сакате да знаете кои се сајбер ризиците во вашето работење, ви препорачуваме да го проследите нашиот прашалник за проценка на сајбер ризици во работењето.

Тоа ќе ви помогне во мерењето на ризиците на кои е изложена вашата компанија и ќе ви даде специфични упатства за следење на различни модули за обука и менторски сесии кои ќе ви помогнат да ја подобрите вашата работа во врска со безбедност и заштита кога работите на интернет.

Прашалникот за проценка на Сајбер ризик во микро и мали бизниси, заедно со целосно упатство за следни чекори, може да го најдете на следниот линк.

" />