Information

Сајбер ризици во микро и мали бизниси

 

Истражувањето за сајбер ризици во микро и мали бизниси е проценка на сајбер ризик која ќе идентификува каде може да се подобри работата на претпријатијата во врска со сајбер-безбедноста.

Проценката ќе ви помогне во мерењето на ризиците на кои е изложена вашата компанија и ќе ви даде специфични упатства за следење на различни модули за обука и менторски сесии кои ќе ви помогнат да ја подобрите вашата работа во врска со безбедност и заштита кога работите на интернет.

Доколку сте вработен или менаџер во микро или мала фирма и сакате да знаете кои се сајбер ризиците во вашето работење, ви препорачуваме да го проследите Прашалникот за проценка на Сајбер ризик во микро и мали бизниси на следниот линк.