Information

Сајбер ризици за мали и средни претпријатија

Доколку сте вработен или менаџер во микро/мала фирма и сакате да знаете кои се сајбер ризиците во вашето работење, ви препорачуваме да го одговорите нашиот прашалник за проценка на сајбер ризик во микро и мали бизниси.
Врз основа на вашите резултати, ќе добиете одговор од нашите експерти за тоа како да се справувате со овие ризици.
Прашалникот за проценка на Сајбер ризик во микро и мали бизниси, заедно со целосно упатство за следни чекори, може да го најдете на следниот линк.