Information

CSME

Целта на проектот „Поддршка за сајбер безбедност во микро и мали бизниси“, поддржан од Амбасадата на САД во Северна Македонија, е да се зголеми употребата на мерките за сајбер безбедност и да се подобри безбедноста во работењето на Интернет во микро, мали и средни претпријатија.

Со цел подигање на свеста и знаењето за основна сајбер безбедност, ние им даваме препораки, не само на вработените и менаџерите во компаниите, туку и на пошироката публика преку широко распространета кампања која ја водиме на социјалните медиуми на Подготвеност за Европа.

Затоа, без разлика дали сте индивидуалец, вработен или менаџер заинтересиран за сајбер безбедност, ви препорачуваме да ги проследите линковите подолу и да видете како можете да ја подобрите вашата работа во врска со оваа важна тема.

За поединци препорачуваме Квиз за сајбер безбедност за микро и мали претпријатија.

За менаџерите и вработените, препорачуваме Сајбер ризици за микро и мали претпријатија.

Следно, препорачуваме да ги следите Тренинг модулите и Менторските сесии за микро и мали претпријатија.