Information

За тинејџери

Како дел од проектот ЦЕТ, ја имаме едукативната игра за тинејџери Сајбер Лило, која е наменета за едукација на тинејџери на тема сајбер безбедност. Со цел нашите тинејџери полесно да ги совладаат овие теми и лесно да ја користат апликацијата Сајбер Лило, го избравме пристапот нивните наставници да ги менторираат и да ги поддржуваат во процето на учење преку играње.
 
Во месец април огранизиравме една онлајн обука на која присуствуваа наставниците, играта им беше претставена и се обучија за менторство на темата сајбер безбедност кај тинејџери преку гејмификација.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is 177783133_2235579446572102_3304483478372713403_n-1024x473.jpg
Обука за ментори за тинејџери
 
Материјалите од обуката може да ги најдете на следниве линкови:

За поддршка во нивната работа, менторите го користат Водичот за имплементација на модули достапен на следниов линк: Водич за имплементација на модули за тинејџери

Достапен и на албански јазик: MANUAL PËR ZBATIMIN E MODULEVE

Едукативната игра е достапна на Play Store, спремна за инсталација:
 
 
Сајбер Лило е едукативна онлајн игра наменета за тинејџери на возраст од 12 до 18 години, за да научат како да ги идентификуваат главните ризици на кои се изложени кога комуницираат онлајн.
„Сајбер Лило“ го доби своето име од маскотата – вонземјанинот Лило. Ако одговорите точно на прашањето, Лило е среќен, инаку изгледа луто.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is untitled-design-5-1.png
                                              
Преку игра и на забавен начин, учениците можат лесно и со поголем интерес да ја совладаат темата за сајбер безбедност и заштита.
 
Целосен опис на играта може да видите тука: Опис на едукативната игра „Сајбер Лило“
 
За реализирање на оваа активност за едукација на тинејџерите, соработуваме со 8 училишта од сите региони на Северна Македонија, каде 10 ментори ги поддржуваат учениците во процесот на учење.
 
Соработуваме со следниве училишта:
 
1. ООУ „Ацо Шопов“ – Бутел, Скопје (Скопски регион)
2. СОУ „Нико Нестор“ – Струга (Југозападен регион)
3. ООУ „Владо Кантарџиев“ – Гевгелија (Југоисточен регион)
4. СОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево (Пелагонсики регион)
5. ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово (Североисточен регион)
6. ООУ „Св. Климент Охридски“ – Делчево (Источен регион)
7. ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе (Вардарски регион)
8. ООУ „Гоце Делчев“ – Гостивар (Полошки регион)
 
 
Забавувајте се и учете!