Information

Анализа на најдобри пракси

Тимот на Подготвеност за Европа работеше на Анализа за најдобри пракси за обука за стари лица и училишни наставни програми за сајбер безбедност и заштита на тинејџерите. Од тука се земаа најдобрите пракси за модул – обука за стари лица и онлајн игра за тинејџери за сајбер безбедност, како резултати на проектот Сајбер безбедност и заштита за стари лица и тинејџери, финансиран од Амбасадата на САД на Република Северна Македонија.

Анализата може да ја најдете тука: Анализа за најдобри пракси за менторство на стари лица и тинејџери