CET

Сајбер безбедност и заштита на стари лица и тинејџери

Проектот „Сајбер безбедност и заштита на стари лица и тинејџери е насочен кон зголемување на свеста и компетентноста кај тинејџерите и старите лица за сајбер безбедност од можните Интернет закани со кои се соочуваат во нивниот секојдневен живот. Преку спроведување на овој проект се зголемува компетентноста на старите лица и на тинејџерите за безбедно користење на интернетот. За повеќе информации за проектните активности за старите лица и за тинејџерите можете да се информирате подолу.
 • Сајбер Лило Игра
  Како дел од проектот ЦЕТ, ја имаме едукативната игра за тинејџери Сајбер Лило, која е достапна на Play Store.
  Сајбер Лило е едукативна онлајн игра наменета за тинејџери на возраст од 12 до 18 години, за да научат како да ги идентификуваат главните ризици на кои се изложени кога комуницираат онлајн.
  „Сајбер Лило“ го доби своето име од маскотата - вонземјанинот Лило. Ако одговорите точно на прашањето, Лило е среќен, инаку изгледа луто.
                                             
  Преку игра и на забавен начин, учениците можат лесно и со поголем интерес да ја совладаат темата за сајбер безбедност и заштита.
  Забавувајте се и учете!
 • Тренинг модули