Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Проекти

31.03.2015Поднесен предлог проект на објавениот оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации од Влада на РМ
27.02.2015ПЕ2020 партнер- институција во проектната апликација поднесена со Метаморфозис
31.01.2015ПЕ2020 поднесе апликација на повикот за институционални грантови објавен од страна на Цивика мобилитaс
18.11.2014ПЕ2020 -партнер институција во проектната апликација на Фондација за локален и ИТ развој на Гевгелија
31.10.2014Поднесена предлог-апликација на Конкурсот на проектот на УСАИД за доделување грантови на граѓански организации
27.10.2014ПЕ2020 поднесе предлог проект на отворениот повик за финансирање на невладини организации од страна на UNDP
30.07.2014Поднесен предлог проект во рамките на ИПА Програмата 2007-2013 за одржливо граѓанско општество
30.12.2013Регионален Бизнис Центар
08.03.2013Соработка на Здружението ПЕ2020 со LL – C (Certification) од Република Чешка
16.11.2012Подготовка на предлог проект за добивање на грант од УСАИД