Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Новости и настани
13.05.2017
ПЕ2020 дел од Мрежата за подобра легислатива - Мрежа „РИА“
Подготвеност за Европа 2020 е избрана за член на мрежата за подобра легислатива – Мрежа РИА. Мрежата е формирана како дел од проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази“. Проектот е имплементиран од страна на Институт за демократија ИДСЦС.

Share on Facebook