Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Новости и настани
06.03.2017
Одржување на четвртото годишно собрание на ПЕ2020
Здружението на професионалци консултанти Подготвеност за Европа 2020 ќе го одржи своето четврто годишно собрание на 15.03.2017 со почеток во 17:00 часот во канцелариите на ПЕ2020.

Главни теми кои се очекува да се дискутираат се:

  1. Анализа на Извештајот за 2016та
  2. Разгледување и увид на Завршната сметка за 2016та
  3. Одредување на план за теми од интерес кои ќе бидат фокус во следната година
  4. Учество во TechSoup проекти
  5. Дефинирање на организациска структура и статут

Главната цел на годишното собрание е да се направи детален увид во досега сработеното и она кое е опфатено со официјалните извештаи, но и да се изврши распределба на идните активностите помеѓу членовите и да се дефинира главната цел за следната година.

Share on Facebook