Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Новости и настани
23.01.2017
Онлајн бесплатна платформа за претприемачи и мали и средни претпријатија
Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) во соработка со IBM ја претставува нивната SME Toolkit платформа.

SME Toolkit е онлајн платформа за претприемачи како и применлива за мали и средни претпријатија низ целиот свет со цел едноставно, лесно и бесплатно да научат за тоа кои се тековно најодржливите пракси за управување на бизнисите со крајна цел зголемување на нивната продуктивност, ефикасност и капацитет како и овозможување на подобар пристап до новите пазари.

Повеќе можете да дознаете на следните линкови:

Share on Facebook