Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Новости и настани
01.11.2016
ПЕ2020 заедно со Стопанска комора на РМ поднесе апликација на повикот од Европскиот Инструмент за Демократија и Човекови Права 2016
Подготвеност за Европа 2020 во партнерство со Стопанска Комора на Македонија поднесоа проектна апликација на  повикот од Европскиот Инструмент за Демократија и Човекови Права (EIDHR) 2016, објавен од страна на Европската Комисија.

Предлог проектот беше поднесен под 3от лот на инструментот “Поддршка во имплементацијата на Водечките принципи на ОН за Бизнис и Човечки Права” и беше именуван Од човекови права до раст на бизнисот во Македонија.

Главната цел на предлог проектот е создавање на средина за раст на бизнисот преку имплементирање одржливи практики за вработување и почитување на човековите права.

Предлог проектот дефинира реализација на 4 типа на активности и тоа:

  • Истражувачки активности
  • Активности за градење на капацитети
  • Пилот активности
  • Промотивни активности

Share on Facebook